Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów Centralnego Laboratorium GIORiN

Przedmiotem zamówienia jest obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów Centralnego Laboratorium GIORiN.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów Centralnego Laboratorium GIORiN.

 

Zamówienie zostało podzielone na 7 części:

Część 1 - Termohigrometry wzorcowanie, sprawdzanie

Część 2 - Termometry, termohigrometry sprawdzanie stacjonarne

Część 3 - Termometry, termohigrometry wzorcowanie stacjonarne

Część 4 - Termometry b. niskie temperatury

Część 5 - Wagi wzorcowanie

Część 6 - Komory laminarne

Część 7 - Pipety małe objętości wzorcowanie

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ wraz z załącznikami.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-06-29
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-06-29
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-06-29
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-06-29
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-06-29
Marcin Gajewski 

Powrót