Dostawę specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORiN

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-10-14
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-10-14
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-10-14
Marcin Gajewski 
Data:
opublikował:
2021-10-14
Marcin Gajewski 

Powrót