Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Zamawiającym jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa w imieniu i na rzecz którego/których działa: Centrum Obsługi Administracji Rządowej ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

 

Termin składania ofert: 23.06.2021 godz. 11.00


Powrót