Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium GIORiN

Zamawiającym jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa w imieniu i na rzecz którego/których działa: Centrum Obsługi Administracji Rządowej ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych. 
Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja oraz ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/256519/dostawa-odczynnikow-chemicznych-na-potrzeby-centralnego-laboratorium-giorin-3 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2021-05-14
Marcin Gajewski 

Powrót