Nr Dokumenty Data zamieszczenia
2022/25

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: 27.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert w dniu 27.05.2022 o godz. 11:30

13.05.2022
2022/24

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: 17.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert w dniu 17.05.2022 o godz. 11:30.

26.04.2022
CL.214.01.2022

Zaproszenie, z dnia 14.03.2022, do udziału w rozpoznaniu cenowym, w sprawie świadczenia usług kierowcy, porządkowych i konserwatorskich oraz ogrodniczych i sadowniczych w szklarni, Izolatorze i na poletkach na terenie częściowo zabudowanym o obszarze 1,49 ha zajmowanym przez Centralne Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73.

16.03.2022
Brak numeru

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza na Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego

15.03.2022
CL GIORiN

Wstępne ogłoszenie informacyjne, z dnia 25.02.2022 r., na obsługę metrologiczną wyposażenia pomiarowego laboratoriów Centralnego Laboratorium GIORiN.

01.03.2022
CL GIORiN

Wstępne ogłoszenie informacyjne, z dnia 25.02.2022 r., na dostawę odczynników chemicznych, na potrzeby jednostek laboratoryjnych Centralnego Laboratorium GIORiN.

01.03.2022
CL GIORiN

Wstępne ogłoszenie informacyjne, z dnia 25.02.2022 r., na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych, na potrzeby jednostek laboratoryjnych Centralnego Laboratorium GIORiN.

01.03.2022
Wydział IT

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostawy zestawów komputerowych w ilości 15 sztuk.

10.01.2022
2021/74

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Oddziałów Centralnego Laboratorium w Koszalinie i Poznaniu

27.12.2021
2021/75

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium

27.12.2021
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11