Nr Dokumenty Data zamieszczenia
CL.212.14.2023

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie usług w zakresie wykonywania serwisu urządzeń w zakresie: przeglądów i konserwacji sterylizatorów oraz przeglądów i walidacji wirówek laboratoryjnych.
Termin składania ofert: do dnia 03.10.2023, do godz. 09:00.

26.09.2023
CL.212.13.2023

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania remontu dachów na budynkach w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 250 B.
Termin składania ofert: do dnia 29.09.2023, do godz. 09:00.

22.09.2023
Licencje Windows

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostawy: 100 licencji w wersji box, nowe, wieczyste, na system operacyjny Windows 11 Pro PL 64 bit, wersja komercyjna, USB.

20.09.2023
2023/69

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych, drobnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: do dnia 9.10.2023 roku, do godz. 11:00.
Otwarcie ofert: w dniu 9.10.2023 roku, o godz. 11:30.

13.09.2023
CL.212.10.2023

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania remontu dachów na budynkach w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 250 B.
Termin składania ofert: do dnia 19.09.2023, do godz. 09:00.

12.09.2023
2023/68

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: do dnia 11.10.2023 roku, do godz. 11:00.
Otwarcie ofert: w dniu 11.10.2023 roku, o godz. 11:30.

08.09.2023
CL.212.9.2023

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty przeglądów i konserwacji klimatyzatorów w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Radzyniu Podlaskim, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku, Łodzi, Sieradzu, Warszawie, Rzeszowie, Olsztynie, Elblągu, Pruszczu Gdańskim, Gdańsku, Bydgoszczy i Koszalinie.
Termin składania ofert: do dnia 25.08.2023, do godz. 11:00.

17.08.2023
CL.KR.20.2.2023

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania demontażu z utylizacją oraz dostawy z montażem systemu klimatyzacji w Oddziale Centralnego Laboratorium w Krakowie przy ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków.
Termin składania ofert: do dnia 21.08.2023, do godz. 11:00.

11.08.2023
CL.212.8.2023

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty przeglądów i konserwacji klimatyzatorów w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach, Radzyniu Podlaskim, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Białymstoku, Łodzi, Sieradzu, Warszawie, Rzeszowie, Olsztynie, Elblągu, Pruszczu Gdańskim, Gdańsku, Bydgoszczy i Koszalinie.
Termin składania ofert: do dnia 08.08.2023, do godz. 11:00.

02.08.2023
CL.240.2.2023

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju opałowego do celów centralnego ogrzewania, w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddziału Centralnego Laboratorium w Olsztynie, Pracowni Zamiejscowej w Elblągu, ul. Żuławska 2e, 82-300 Elbląg.
Termin składania ofert: do dnia 16.08.2023, do godz. 10:00.

02.08.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    17