Nr Dokumenty Data zamieszczenia
CL.212.2.2022

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty w sprawie świadczenia usługi prac konserwatorskich i utrzymania ruchu instalacji w obiektach i na posesji użytkowanej przez Centralne Laboratorium.
Termin składania ofert: do dnia 18.11.2022 roku, do godz. 10:00.

10.11.2022
CL.212.4.2022.1.PK

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty w sprawie usług wywozu odpadów komunalnych i segregowanych z terenu nieruchomości zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73.
Termin składania ofert: do 21.11.2022 roku, do godz. 10:00.

07.11.2022
2022/77

Uprzejmie zapraszamy do udziału w postępowaniu: Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: 07.11.2022 do godz. 14:00
Otwarcie ofert w dniu: 07.11.2022 o godz. 14:30.

02.11.2022
CL.20.14.2022.PK

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie zaprojektowania rozbudowy budynku B Centralnego Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73.

27.09.2022
20.09.2022

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania robót budowlanych remontu pomieszczeń budynku A Centralnego Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73.
Termin składania ofert: 28.09.2022 roku, do godz. 09:00.

20.09.2022
2022/56

Uprzejmie zapraszamy do udziału w postępowaniu: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: 22.09.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert w dniu: 22.09.2022 o godz. 11:30

14.09.2022
14.09.2022

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie zaprojektowania rozbudowy budynku B Centralnego Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.09.2022 roku, do godz. 9:00.

14.09.2022
12.09.2022/2

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania robót budowlanych naprawy tarasu budynku A Centralnego Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.09.2022 roku, do godz. 13:00.

12.09.2022
12.09.2022/1

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie zaprojektowania linii kablowej od licznika przy granicy działki do tablicy w istniejącym budynku w Elblągu przy ul. Żuławskiej 2e.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2022 roku, do godz. 9:00.

12.09.2022
30.08.2022

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie zaprojektowania linii kablowej od licznika przy granicy działki do tablicy w istniejącym budynku w Elblągu przy ul. Żuławskiej 2e.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.09.2022 roku, do godz. 9:00.

30.08.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13