Nr Dokumenty Data zamieszczenia
2022/31

Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: 15.06.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert w dniu: 15.06.2022 o godz. 11:30.

30.05.2022
26.05.2022

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania rozbiórki połowy szklarni w Białymstoku przy ul. Myśliwskiej 9A. Oferty należy zgłosić w terminie do dnia 10.06.2022 do godz. 10:00.

26.05.2022
26.05.2022

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi zaprojektowania węzła c.o. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 80-94. Oferty należy zgłosić w terminie do dnia 10.06.2022 do godz. 9:00.

26.05.2022
2022/25

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: 31.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert w dniu 31.05.2022 o godz. 11:30

13.05.2022
2022/24

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Termin składania ofert: 17.05.2022 do godz. 11:00
Otwarcie ofert w dniu 17.05.2022 o godz. 11:30.

26.04.2022
CL.214.01.2022

Zaproszenie, z dnia 14.03.2022, do udziału w rozpoznaniu cenowym, w sprawie świadczenia usług kierowcy, porządkowych i konserwatorskich oraz ogrodniczych i sadowniczych w szklarni, Izolatorze i na poletkach na terenie częściowo zabudowanym o obszarze 1,49 ha zajmowanym przez Centralne Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73.

16.03.2022
Brak numeru

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza na Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania kadrowo-płacowego

15.03.2022
CL GIORiN

Wstępne ogłoszenie informacyjne, z dnia 25.02.2022 r., na obsługę metrologiczną wyposażenia pomiarowego laboratoriów Centralnego Laboratorium GIORiN.

01.03.2022
CL GIORiN

Wstępne ogłoszenie informacyjne, z dnia 25.02.2022 r., na dostawę odczynników chemicznych, na potrzeby jednostek laboratoryjnych Centralnego Laboratorium GIORiN.

01.03.2022
CL GIORiN

Wstępne ogłoszenie informacyjne, z dnia 25.02.2022 r., na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych, na potrzeby jednostek laboratoryjnych Centralnego Laboratorium GIORiN.

01.03.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11