Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WIP.261.21.2024.KA

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na kompleksowe wykonanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej na posesji Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu, przy ul. Żwirki i Wigury 73.
Termin wizji lokalnej 09.04.2024 godz. 10:00, termin zgłoszenia na wizję do 08.04.2024.
Termin składania/otwarcia ofert: do dnia 18.04.2024 roku, do godz. 11:00/11:15.

05.04.2024
03.04.2024

Centralne Laboratorium zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie świadczenia usługi pracy porządkowej terenu po rozbiórce 5 szklarni na posesji Oddziału Centralnego Laboratorium GIORiN w Bydgoszczy, ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz.
Termin składania ofert: do dnia 09.04.2024, do godz. 11:00.

03.04.2024
Baza Danych Oracle

„Usługa świadczenia wsparcia w zakresie - Administrator oraz Programista Bazy Danych”

19.03.2024
WIP.261.15.2024.OM

Usługa druku urzędowych etykiet i paszportów roślin dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa Opis postępowania: 1. Zamawiającym jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Centrum Obsługi Administracji Rządowej. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku urzędowych etykiet i paszportów roślin dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

12.03.2024
CL.241.30.2024

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie świadczenia usług kierowcy, porządkowych, konserwatorskich oraz ogrodniczych i sadowniczych w szklarni, izolatorze i na poletkach na terenie częściowo zabudowanym o obszarze 1,49 ha zajmowanym przez Centralne Laboratorium w Toruniu, przy ul. Żwirki i Wigury 73.
Termin składania ofert: do dnia 15.03.2024, do godz. 12:00.

08.03.2024
CL.241.28.2024.1

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie "Usługa odbioru odpadów niebezpiecznych" z laboratoriów w Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Olsztynie i Elblągu.
Termin składania ofert: do dnia 14.03.2024, do godz. 11:00.

06.03.2024
Postępowanie 20.02.2024

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania i dostawy 169000 plomb urzędowych do zabezpieczania opakowań materiału siewnego wykonanych z blachy metalowej o prostokątnym kształcie i dwusegmentowej konstrukcji, z wytłoczonym logo PIORiN oraz wytłoczoną unikalną numeracją, zamykanych przez zaciśnięcie ręczne na wiązaniu sznurka. Termin składania ofert: 01.03.2024 godz 10:00.

20.02.2024
CL.241.18.2024.1

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie "Usługa odbioru odpadów niebezpiecznych" z laboratoriów w Rzeszowie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Łodzi, Sieradzu, Radzyniu Podlaskim, Lublinie.
Termin składania ofert: do dnia 23.02.2024, do godz. 11:00.

15.02.2024
CL.240.2.2024

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi informatycznej w Centralnym Laboratorium w Toruniu, przy ul. Żwirki i Wigury 73.
Termin składania ofert: do dnia 22.02.2024, do godz. 10:00.

14.02.2024
CL.240.1.2024

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprasza do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania usługi serwisu i konserwacji 23 punktów obserwacji i zapisu wideo na terenie Centralnego Laboratorium przy ul. Żwirki i Wigury 73 w Toruniu.
Termin składania ofert: do dnia 20.02.2024, do godz. 10:00.

12.02.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    20