27 Lipca 2022

Współpraca PIORiN z Państwową Strażą Pożarną Drukuj

Porozumienie PIORiN z Państwową Strażą Pożarną
Porozumienie PIORiN...

26 lipca 2022 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się spotkanie nadbrygadiera Jarosława Nowosielskiego - Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z Zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Tadeuszem Łączyńskim.

Do głównych zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa należy zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym, w pełni spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Strażacy niejednokrotnie mają do czynienia z pożarami na terenach wiejskich i są one bardzo zróżnicowane. Przypadkowemu lub celowemu podpaleniu ulegają trawy, ścierniska, a nawet uprawy. Zagrożenie pożarowe czyha także na zabudowania gospodarcze ze zgromadzonymi maszynami, zapasami paliw, nawozów czy środków ochrony roślin. Jednym z tematów poruszonych w trakcie spotkania było omówienie zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się strażacy podczas działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku pożarów magazynów środków ochrony roślin za względu na ich skład oraz właściwości fizyczne i chemiczne.