12 Października 2017

Prace nad wdrożeniem nowego prawa zdrowia roślin UE Drukuj

Dyskusja dotycząca opracowania aktów wykonawczych do rozporządzenia 2031/2016 jest głównym tematem rozpoczynającego się w dniu 12 października spotkania szefów inspekcji fitosanitarnych państw Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian w dotychczasowych zasadach nadzoru nad zdrowiem roślin, dlatego też bardzo ważne jest jak najszybsze opracowanie projektów  oraz przeprowadzenie konsultacji ze środowiskami rolników i przedsiębiorców.

 

W tematyce obrad przewidziano także informacje o aktualnych zagrożeniach i wynikach kontroli fitosanitarnej, a także o zamierzeniach związanych z realizacją strategii podnoszenia świadomości na temat zdrowia roślin i działania w sytuacjach kryzysowych.

 

W spotkaniu, zorganizowanym przez Prezydencję estońską w Tallinie, uczestniczy główny inspektor Andrzej Chodkowski i dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka.


lista aktualności