26 Maja 2022

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej PIORiN Drukuj

 

W dniu 25 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej - zespołu opiniodawczo – doradczego Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Obradom przewodniczyła prof. Bożena Łozowicka – Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Białymstoku.

W trakcie posiedzenia Główny Inspektor przedstawił najważniejsze zagadnienia z realizacji zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2021 r.

 

W dalszej części spotkania Dyrektor Kalina Kłobukowska przedstawiła projekt Strategii Rozwoju Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na lata 2022-2027. Dokument ten został opracowany jako podsumowanie projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG Projekt pn. Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego FITOEXPORT. Rada pozytywnie zaopiniowała dokument i z aprobatą odniosła się do jego treści. Jednocześnie Członkowie Rady Konsultacyjnej wyrazili uznanie dla profesjonalizmu, z jakim został przygotowana Strategia i zadeklarowali chęć współuczestniczenia w realizacji jej celów.

 

Ponadto członkowie Rady dyskutowali m. in. na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin, a także walki z nielegalnym obrotem podrobionymi środkami ochrony roślin, wymieniając bezprecedensowy wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16 grudnia 2021 roku, na podstawie którego skazano przestępcę, który prowadził handel sfałszowanymi środkami.

Omówiono również bieżące uwarunkowania dotyczące eksportu owoców i warzyw poza wschodnią granicę Polski.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.


lista aktualności