17 Września 2020

Konsultacje publiczne: Europejski Zielony Ład Drukuj

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że Komisja Europejska prowadzi obecnie prace nad Planem Działania dla Rolnictwa Ekologicznego, opracowanym na rzecz  wdrożenia zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz włączenia się w opiniowanie planu za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Action-plan-for-the-development-of-EU-organic-production

 

Konsultacje są prowadzone we wszystkich językach oficjalnych UE. Podsumowanie konsultacji oraz uwag wniesionych przez wszystkich uczestniczących w konsultacjach, po zakończeniu działania zostanie zamieszczone na w/w stronie.


lista aktualności