23 Września 2021

Cyfryzacja w rozwoju laboratoriów PIORiN Drukuj

Podpisanie listu
Podpisanie listu...
Przekazanie podpisanego listu
2 Przekazanie...
Przedstawiciele GIORiN i TARR
3. od lewej...

20 września 2021 roku podpisano list intencyjny pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.. Celem współpracy jest m.in. realizacja projektów cyfryzacyjnych sieci laboratoriów GIORiN z Centralnym Laboratorium w Toruniu.

 

Wspólnie określony zakres współpracy, obejmuje m.in. obszary takie, jak: optymalizacja procesów i wykorzystanie sztucznej inteligencji, na mocy porozumienia podpisanego przez Andrzeja Chodkowskiego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Michała Korolko, Prezesa Zarządu TARR S.A. staną się w niedalekiej przyszłości podstawą realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

 

Panu Głównemu Inspektorowi towarzyszyły Panie Dyrektor Generalna GIORIN Teresa Stachowicz-Janke, Sylwia Jurkiewicz Dyrektor Centralnego Laboratorium w Toruniu oraz Emilia Osiecka Kierownik Zespołu ds. organizacji badań i  administracji.

 

Po stronie TARR S.A. w realizację wspólnych działań polegających na poszukiwaniu źródeł finansowania oraz zapewnianiu dostępu do partnerów technologicznych, oprócz zespołu IoT North Poland Hub, zaangażowani będą specjaliści z biura Enterprise Europe Network oraz Sekcji Współpracy Zagranicznej. 

 

W czasie wizyty przedstawiciele GIORiN zapoznali się z działalnością i projektami realizowanymi przez IoT North Poland Hub, z cyfrowym potencjałem Toruńskiego Parku Technologicznego - uczestnicząc w  prezentacji EXEA Data Center, oraz w trakcie inspirującego spotkania z firmą AI Technika, wykorzystującą sztuczną inteligencję do tworzenia innowacyjnych systemów badawczych i aplikacji, np. do analizy obrazowej składu miodu, analizy dna oka w kontekście diagnozy jaskry i cukrzycy czy też cyfrowej analizy obrazu grzybów.

 

Zapraszamy do śledzenia kolejnych informacji dotyczących współpracy TARR S.A. z GIORiN.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.

 


lista aktualności