15 Października 2021

Bilateralne spotkanie w Berlinie Drukuj

W dniach 12-13 października 2021 r. w Belinie na zaproszenie strony niemieckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami niemieckich urzędów: Ministerstwa Polityki Żywnościowej i Rolnictwa (BMEL) oraz Federalnej Służby Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (BVL).


Spotkanie dotyczyło zacieśnienia bilateralnej współpracy polsko – niemieckiej w obszarze środków ochrony roślin. Podczas dwudniowych rozmów dyskutowano na tematy związane z zasadami rejestracji środków ochrony roślin oraz zapobieganiem wprowadzania do obrotu nielegalnych środków ochrony roślin.


Strony spotkania wyraziły wolę kontynuowania współpracy podczas regularnych bilateralnych spotkań. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w Polsce w 2022 r.

 

Logo uczestników


lista aktualności