17 Grudnia 2021

Agrofagi ziemniaka – weź udział w konsultacjach KE! Drukuj

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne nowych przepisów dotyczących zwalczania agrofagów kwarantannowych ziemniaka. Przepisy zawierają ważne rozstrzygnięcia upraszczające procedurę wysyłki polskich ziemniaków do państw członkowskich.

 

Nowe przepisy dotyczą następujących agrofagów:

  1. bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka),
  2. bakterii Ralstonia solanacearum (sprawcy śluzaka),
  3. grzyba Synchytrium endobioticum (sprawcy raka ziemniaka),
  4. nicieni Globodera pallida i Globodera rostochiensis (mątwika agresywnego i mątwika ziemniaczanego)

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/agrofagi-ziemniaka--wez-udzial-w-konsultacjach-ke 


lista aktualności