19 Października 2021

Warsztaty na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Relacja WIORiN Gorzów Wlkp.)

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma określić strategię dla naszej inspekcji na lata 2022-2027. W dniach 13 i 14 października br. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się warsztaty, na których oceniono stan naszej organizacji na dziś (mocne i słabe strony) oraz możliwe kierunki rozwoju (szanse i zagrożenia). W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele inspekcji z całej Polski, w tym niżej podpisany z naszego województwa.

 

Krzysztof Nieznański