21 Października 2021

Warsztaty na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Relacja WIORiN Gdańsk)

W dniach 13-14.10.2021 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się warsztaty dotyczące strategii rozwoju PIORiN w ramach współpracy projektowej FITOEXPORT. Warsztaty prowadzili: dr Tomasz Rosiak - kierownik projektu, dr hab. Jacek Pasieczny, dr Paweł Kłobukowski, dr hab. Agnieszka Postuła, dr Agnieszka Brzozowska i dr Michał Kołtuniak. WIORiN w Gdańsku reprezentował Pan Sebastian Lemke, starszy inspektor Oddziału w Kościerzynie.

 

Wykładowcy prowadzili warsztaty dotyczące Analizy SWOT, która jest efektywnym narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Analiza ma służyć zoptymalizowaniu strategii zarządzania firmą i pomóc w zbudowaniu nowego planu strategicznego. Warsztaty przebiegały bardzo efektywnie. Prowadzący byli przygotowani merytorycznie. Wspaniale poznali struktury, cele, idee i działania naszej inspekcji.

 

Działania w grupach, żywiołowe rozmowy i dyskusje pozwoliły na dojście do pewnych kompromisów. Pozwoliły do określenia bardziej szczegółowych działań na kolejne lata. Wszystkim nam zależy na tym, aby inspekcja była dobrze postrzegana, aby mogła działać zgodnie z misją na rzecz ochrony zdrowia  ludzi,  zwierząt i roślin, aby stworzone zostały jak najlepsze warunki do jej dalszego działania i wykorzystania przydatnych innowacyjnych narzędzi. Wszyscy chcemy pracować w godnych warunkach pracy i być dumni z tego co robimy.

 

Dziękujemy serdecznie zarówno prowadzącym, jak i innym współuczestnikom warsztatów za możliwości dzielenia się wiedzą i dojścia do ciekawych wyników naszej pracy.