14 Kwietnia 2021

Spotkanie dotyczące optymalizacji zadań w WIORiN Gdańsk

W dniu 12 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku odbyło się spotkanie Zespołu ds. realizacji zadania 6.1 w ramach projektu FITOEXPORT i opracowania strategii innowacyjności.

 

Celem nadrzędnym Zadania 6.1 Projektu FITOEXPORT, którego prace prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest wypracowanie projektu optymalizacji zadań wykonywanych przez Inspekcję.

 

W trakcie spotkania przedstawione zostały gotowe rozwiązania i metody usprawniające pracę inspektorów WIORiN, bazujące na efektywnej współpracy międzydziałowej. Ponadto Zespół pracował nad optymalizacją działań prowadzących do efektywniejszej pracy, nad czynnikami wpływającymi na wzrost kosztochłonności oraz nad planowaniem kontroli i lepszym wykorzystywaniu sprzętu.

 

Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 w Polsce spotkanie odbyło się w formule online.