20 Listopada 2020

Realizacja projektu FITOEXPORT - spotkanie w ramach Zadania 2 w WIORiN Łódź

10 września 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, odbyło się spotkanie z zespołem badawczym Łukasiewicz Instytut Lotnictwa. Tematem spotkania było wykorzystanie nowoczesnych technologii, zgodnie z zadaniem nr 2. w ramach projektu FITOEXPORT.

 

Pracownicy WIORiN w Łodzi przedstawili stan wykorzystania technologii teledetekcyjnych i bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w pracy  podczas oceny polowej plantacji nasiennych. W trakcie spotkania ustalono zakres i tematykę wymagającą pomocy zespołu badawczego, m.in. w tworzeniu algorytmów oraz wykorzystania doświadczenia w interpretacji wyników.

 

W trakcie omawiania zadania 2. Pracownicy WIORiN w Łodzi zaproponowali, aby część projektu zrealizować w zakresie identyfikacji wirusów sadzeniaków ziemniaka na materiale roślinnym przeznaczonym do oceny weryfikacyjnej uprawianym w warunkach szklarniowych.

 

Dalsza realizacja zadania będzie opierać się na szkoleniach i praktycznym wykorzystaniu wielospektralnej ortomozaiki oraz wykorzystaniu BSP i zdjęć satelitarnych w pracy inspektorów.