19 Października 2021

Projekt Fitoexport – strategia na lata 2022 - 2027

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma określić strategię dla naszej inspekcji na lata 2022-2027. W dniach 13 i 14 października b.r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się warsztaty, na których oceniono stan naszej organizacji na dziś (mocne i słabe strony) oraz możliwe kierunki rozwoju (szanse i zagrożenia). W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele inspekcji z całej Polski, w tym niżej podpisany z naszego województwa.

 

Krzysztof Nieznański