28 Lipca 2019

Projekt FITOEXPORT - Prace badawcze idą w dobrym kierunku

4 lipca w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego projektu pod nazwą Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT). Jego nadrzędnym celem jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych

 

W trakcie spotkania członkowie konsorcjum realizującego projekt szczegółowo omówili wykonanie wszystkich, wynikających z harmonogramu zadań oraz podzielili się doświadczeniami i wiedzą w zakresie zwiększania konkurencyjności polskich produktów roślinnych. Komitet Sterujący przyjął sprawozdania za I i II kwartał z realizacji projektu.

 

Jak podkreślił Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski - Przewodniczący Komitetu Sterującego, dla realizacji projektu ważne jest wsparcie i życzliwość władz instytutów i uczelni wchodzących w skład konsorcjum dla kierowników zadań i zespołów badawczych realizujących projekt. Przewodniczący Komitetu Sterującego podkreślił, że jest zadowolony z dotychczasowego przebiegu prac, jednocześnie jednak wyraził nadzieję, że podczas kolejnego spotkania wszyscy będą mogli pokazać, że wykonanie zadań jest już bardzo zaawansowane.

 

Projekt, rozpoczęty w styczniu 2019 roku, trwa już ponad 6 miesięcy. W tym czasie konsorcjum wykonało pierwsze kroki na ścieżce wiodącej do opracowania doskonałego modelu działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz sposobów na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji konkurencyjnej zdrowej żywności. Ponadto dokonano pierwszych prób zastosowania zaprojektowanego molekularnego testu do wykrywania wirusów ziemniaka PVY, PLRV, PVM, PVS, PVX, PVA oraz wiroida wrzecionowatości bulw (PSTVd) w sadzeniakach ziemniaka. Prowadzone są również prace dotyczące efektywnego wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie w materiale siewnym przy użyciu multipleksowego qPCR i zastosowani różnych technik chromatograficznych oraz analizy chemometrycznej w badaniach jakości środków ochrony roślin.

 

Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG.