18 Listopada 2021

Konferencja Strategia PIORiN 2022-2027 - Innowacje Wspierające Gospodarkę (Relacja WIORiN Warszawa)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – P. Andrzej Kiljański wraz z pracownikami WIORiN w Warszawie uczestniczył w konferencji "Strategia PIORiN na lata 2022-2027. Innowacje wspierające polską gospodarkę", która odbyła się w dniu 16 listopada 2021 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Konferencja podsumowywała realizację projektu FITOEXPORT w ramach programu GOSPOSTRATEG. Konferencję otworzyli Dziekan Wydziału Zarządzania - prof. Grzegorz Karasiewicz oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – P. Andrzej Chodkowski. Prezentowane założenia do strategii są efektem prac Zespołu składającego się z pracowników PIORiN oraz pracowników Wydziału Zarządzania, tworzących w projekcie Zespół Doradczy.

 

Celem nadrzędnym Projektu FITOEXPORT jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

Projekt FITOEXPORT jest realizowany przez Konsorcjum w składzie: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lotnictwa, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

  • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie działań kontrolnych, z wykorzystaniem danych satelitarnych i teledetekcji;
  • opracowanie metod laboratoryjnych pozwalających na jednoczesne wykrywanie w materiale roślinnym wielu modyfikacji genetycznych oraz kilku gatunków wirusów w sadzeniakach ziemniaka;
  • opracowanie innowacyjnego podejścia do badań jakości środków ochrony roślin minimalizującego ryzyko stosowania sfałszowanych pestycydów;
  • wdrożenie w PIORIN proaktywnej polityki innowacyjności pozwalającej na podnoszenie skuteczności działania, kształtowanie lepszych relacji z partnerami i umożliwiającej dostarczanie klientom innowacyjnych usług.