25 Stycznia 2022

Konferencja PIORiN - Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk otwiera konferencję
Wicepremier,...
Główny Inspektor Andrzej Chodkowski wita zgromadzonych gości
Główny Inspektor...
Wystąpienie Zastępcy Głównego Inspektora Tadeusza Łączyńskiego
Wystąpienie...
Wręczenie statuetki pamiątkowej PIORiN gościowi honorowemu
Wręczenie statuetki...
Prezentacja Janiny Butrymowicz Kierownika Projektu FITOEXPORT
Prezentacja Janiny...
Uczestnicy konferencji w rozmowach kuluarowych
Uczestnicy...

W dniach 24-25 stycznia 2022 roku w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja: „Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa”. Podczas tego wydarzenia instytucje zaangażowane w projekt FITOEXPORT w ramach sesji panelowych zaprezentowały rozwiązania usprawniające działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Projekt, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”, realizowany przez Konsorcjum pod kierownictwem GIORiN dobiega końca. Przyszedł czas na usystematyzowanie wypracowanych rozwiązań i zaplanowanie, w jaki sposób Inspekcja wdroży i wykorzysta innowacje w swojej działalności.

 

Konferencję otworzył pan Henryk Kowalczyk Wicepremier, Minister rolnictwa i rozwoju wsi, który powiedział, że dzięki wielkiemu profesjonalizmowi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa polskie produkty rolne eksportowane na cały świat, mają tak wysoką jakość i są bezpieczne dla konsumentów. „Jestem pełen podziwu, iż mimo niedoinwestowania Inspekcja osiąga efekty w ochronie roślin i zapewnieniu zdrowej żywności docenianej w świecie. PIORiN działa po cichu i spokojnie, ale o efektach jej starań należy mówić głośno”.

 

„Dziękuję Wicepremierowi, ministrowi rolnictwa, gdyż dawno w naszym spotkaniu nie uczestniczyła tak ważna osoba.– powiedział natomiast pan Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. – „Co więcej osoba, która widzi działania Inspekcji, jej starania oraz ich efekty”. Główny Inspektor podkreślił, że na przestrzeni ostatnich 20 lat PIORiN dokonała skoku technologicznego, co umożliwia zwiększenie polskiego eksportu w sektorze rolnym. Współpraca konsorcjantów w Projekcie FITOEXPORT umożliwi dalszy postęp technologiczny. Da ona także nowe narzędzia do kontroli i certyfikacji eksportu produktów roślinnych.

 

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa sięgnął do historii, która dała początek zmianom w Inspekcji zapoczątkowanym w 2015 roku. Podziękował wszystkim konsorcjantom, którzy zaangażowali się w tworzenie nowoczesnej strategii działania PIORiN. Zaznaczył istotną rolę ministra rolnictwa jako patrona korzystnych zmian. Podkreślił również zaangażowanie wszystkich pracowników Inspekcji.

 

Kierownik Projektu, pani Janina Butrymowicz przedstawiła założenia Projektu FITOEXPORT „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego”. Przybliżyła również genezę postawania konsorcjum, która sięga 2017 roku.

 

Szefowie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa podziękowali Wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi za wszechstronne wsparcie okazywane Inspekcji i jej przemianom. Wobec zgromadzonego grona uhonorowali jego życzliwe zaangażowanie i wręczyli honorowemu gościowi pamiątkową statuetkę.

 

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z wieloma ciekawymi wynikami badań naukowych oraz wziąć udział w dyskusji, która ma doprowadzić do powstania strategii rozwoju i funkcjonowania Inspekcji.

Dr Tomasz Rosiak z zespołu badawczego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i reprezentująca WIORiN w Krakowie pani Agnieszka Rogowiec przedstawili ścieżkę poznawania specyfiki działalności PIORiN, która umożliwiła wypracowanie rozwiązań systemowych. Mają one doprowadzić do skutecznej realizacji misji Inspekcji, jaką jest wspieranie polskiej gospodarki i zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów.

 

Pan Hubert Skoneczny zaprezentował nowoczesne technologie teledetekcyjne wspierające pracę inspektorów PIORIN. W ramach projektu FITOEXPORT specjaliści z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa przy współudziale pracowników PIORiN stworzyli propozycje rozwiązań, dzięki którym w Inspekcji będzie można wykorzystać technologie teledetekcyjne, sensory multispektralne, dane satelitarne, Bezzałogowe Statki Powietrzne i analizę danych obrazowych.

 

Dr hab. Krzysztof Treder omówił metodykę badań wykrywających wirusy w bulwach ziemniaka. Porównał dotychczas powszechnie stosowaną metodę immunologiczną opartą na próbie oczkowej i teście ELISA. Jednocześnie wykazał niewątpliwe zalety nowoczesnych metod molekularnych, które w znaczonym stopniu przyspieszą uzyskanie wyników laboratoryjnych, w konsekwencji zmniejszą ich koszt i pracochłonność, bez uszczerbku dla jakości wyników.

PIORiN realizuje zadanie kontroli upraw pod kątem obecności GMO poprzez nadzór nad materiałem siewnym, plantacjami nasiennymi i plantacjami produkcyjnymi. Wojewódzkie Inspektoraty przeprowadzają kontrole przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie rzepaku, kukurydzy i soi. Dr Sławomir Sowa omówił nowoczesne metody wykrywania obecności modyfikacji genetycznych w materiale siewnym w działalności kontrolnej.

 

W trosce o zdrowie konsumentów produktów rolnych niezbędny jest nadzór nad środkami ochrony roślin. Nowe podejście do badań pestycydów przedstawiła pani Joanna Tumińska, dyrektor Biura Ochrony Roślin i Nawozów GIORiN. Zaprezentowała wymagania związane z urzędową kontrolą jakości środków ochrony roślin. Jednym z zadań PIORiN jest kontrolowanie, czy środki ochrony roślin znajdujące się w obrocie handlowym w Polsce są odpowiedniej jakości, czyli czy spełniają parametry ustalone w procesie ich rejestracji. Ma to zapobiegać użyciu środków ochrony roślin złej jakości, których zastosowanie może być szkodliwe dla roślin uprawnych, ludzi, zwierząt i środowiska.

Drugi dzień konferencji obfitował w kolejne referaty poświęcone głównie nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w działalności kontrolnej PIORiN.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.