a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z

Wietnam

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1

Lista kwarantannowa

-
2 Wykaz towarów objętych przepisami fitosanitarnymi, wersja polska (tłumaczenie nieoficjalne) -
3 Wykaz towarów objętych przepisami fitosanitarnymi, wersja angielska -
4 Przepisy kwarantanny roślin Wietnamu, wersja polska -
5

Przepisy kwarantanny roślin Wietnamu, wersja angielska

-
6

Wymagania fitosanitarne dla eksportu jabłek do Wietnamu

 

30 marca 2016 r.

 

Publikacja przewodnika po umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Wietnamem (EVFTA) (data publikacji na stronie: 20.06.2016 r.)
 

Delegatura UE w Hanoi (DUE) wydała przewodnik po umowie o wolnym handlu UE-Wietnam (EVFTA). Publikacja składa się ze wstępu (stan współpracy gospodarczej UE-Wietnam) i rozwinięcia zawierającego praktyczne informacje na temat zapisów samego Porozumienia takich jak m.in. okresy przejściowe, standardy sanitarne i fitosanitarne, metody rozwiązywania sporów handlowych, zamówienia publiczne, prawa własności intelektualnej, oznaczenia geograficzne, zasady pochodzenia, itd. Wyszczególnia również niektóre sektory, które traktowane są w sposób wyjątkowy/odrębny, takich jak: farmaceutyki, alkohole i samochody. Publikacja miała swoją uroczystą inaugurację w Hanoi 31 maja i w mieście Ho Chi Minh 1 czerwca 2016 r., z udziałem głównych negocjatorów po stronie europejskiej pana Mauro Petriccione i po stronie wietnamskiej pana Tran Quoc Khanh, wiceministra przemysłu i handlu.
 

Pełna wersja przewodnika jest dostępna na stronie internetowej DUE: evfta_guide.pdf
 

Negocjacje nad EVFTA trwały prawie 3 lata i zostały zakończone w sierpniu 2015 r. W lutym 2016 r. opublikowano pełny tekst Porozumienia. Spodziewane wejście w życie EVFTA to początek 2018 r., po przejściu procesu ratyfikacyjnego.


Komentarz:

  1. Przewodnik jest dobrym kompendium wiedzy o EVFTA, napisany zwięźle i prosto, zawiera skrót najważniejszych informacji. Niemniej jednak w kwestii szczegółowych warunków eksportu poszczególnych towarów czy rozwiązywania sporów wskazane jest zapoznanie się z pełnym tekstem Porozumienia dostępnym na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
  2. Do wejścia w życie Porozumienia pozostało jeszcze min. 2 lata, niemniej jednak niezbędne jest dotarcie z informacją o jego zapisach do jak największej liczby polskich przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych Wietnamem, celem m.in. zaadoptowania ich do nowych warunków, a także przygotowania ich na nieuchronny wzrost konkurencji ze strony firm z innych państw członkowskich UE. Ambasada umieściła informację i link do przewodnika na stronie internetowej Ambasady.
  3. EVFTA jest najszerszą z dotychczas zawartych przez UE umów o wolnym handlu i drugą z krajem członkowskim ASEAN (po Singapurze). Zawiera dużą część dotyczącą kwestii pozahandlowych, jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój czy prawa pracownicze.
  4. UE jest drugim partnerem handlowym Wietnamu, z obrotami sięgającymi niemal 42 mld USD w 2015 r., ze sporym deficytem po stronie unijnej (ponad 23 mld USD). Polski udział w obrotach handlowych z Wietnamem to 1,7 mld USD z deficytem 1,3 mld USD. UE jest też jednym z większych inwestorów w Wietnamie z suma skumulowanych inwestycji to 23 mld USD w 2015 r. (w tym 0,1 mld USD z Polski).


(opracował: Mariusz Boguszewski)

 


Powrót do listy