a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z

Wielka Brytania

Aktualne wymagania fitosanitarne dla Wielkiej Brytanii dostępne są na podstronie poświęconej BREXIT.

 

Pozostałe dokumenty

  1. Wymagania importowe dla roślin żywicielskich Xyllella fastidiosa znajdują się pod linkiem: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/136/regulation/5/made
    1. Aneks do tych wymagań - wersja polska
    2. Aneks do tych wymagań - wersja angielska
  2. Rośliny żywicielskie dla Xylella fastidiosa
  3. Przepisy Wielkiej Brytanii dot. Xylella fastidiosa - zmiany do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 - wersja angielska
  4. Przepisy Wielkiej Brytanii dot. Xylella fastidiosa - zmiany do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 - wersja polska.
  5. Wymagania dla materiału rozmnożeniowego drzew owocowych w odniesieniu do Tomato ringspot virus [TORSV0]

W związku z notyfikacją WTO nr: WTO G/SPS/N/GBR/16, i aktualizacji wymagan dla min. materiału rozmnożeniowego roślin owocowych (Plants for planting), załącznik 5, cz. C, przy eksporcie ww. materiału wymagana jest DD dla Tomato ringspot virus [TORSV0], jej treść jak w zał. 5, cz. C.

Szczegóły notyfikacji WTO:  https://eping.wto.org/en/Search/Index?domainIds=2&countryIds=C826&viewData=G%2FSPS%2FN%2FGBR%2F16


Powrót do listy