a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

Pakistan

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1

Notyfikacja ustanawiającą nowe, zaostrzone regulacje importu dóbr spożywczych do Pakistanu, która zmienia dotychczasowe zapisy polityki importowej (Import Policy Order 2016)

 

Zgodnie z ww. notyfikacją sprowadzane do Pakistanu produkty będą musiały spełniać następujące kryteria:

1. Przynajmniej 66% pozostałego okresu przydatności do spożycia licząc od daty produkcji.

2. Skład i informacje o produkcie (np. właściwości odżywcze, instrukcja obsługi) muszą być nadrukowane na opakowaniu w jęz. angielskim i urdu.

3. Logo instytucji nadającej certyfikat halal musi być nadrukowane na opakowaniu.

4. Informacje z pkt. 2 i 3 muszą być umieszczone na opakowaniu w określony sposób (m.in. nie w formie nalepki czy stempla).

5. Organizacja nadająca produktom certyfikat halal musi być zrzeszona w International Halal Accreditation Forum (IHAF) lub Standards Metrology Institute for Islamic Countries.

15.03.2019
2 Import Policy Order 2016 15.03.2019

 


Powrót do listy