a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z

Maroko

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 1306-85 z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie przepisów sanitarnych dotyczących importowanych roślin lub produktów roślinnych
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Rozwoju Wsi oraz Wód i Lasów z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające i uzupełniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie importu roślin lub części roślin podatnych na porażenie przez niektóre gatunki szkodników zwierzęcych lub roślinnych (AKTUALNA LISTA KWARANTANNOWA)
 3. Rozporządzenie Wielkiego Wezyra z dnia 22 maja 1951 r. w sprawie importu do strefy francuskiej Królestwa Maroka roślin lub części roślin należących do podrodziny Aurantioideae (rodzina Rutaceae)
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Rozwoju Wsi oraz Rybołówstwa Morskiego nr 207-05 z dnia 11 listopada 2005 r. w sprawie wymogów fitosanitarnych dla importu materiału roślinnego należącego do rodzaju Vitis (L.).
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 824-93 z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wymogów sanitarnych dla importu niektórych gatunków owocowych i ozdobnych z rodziny różowców (Rosaceae)
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej nr 823-93 z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie importu sadzonek lub nasion (Fuzz) trzciny cukrowej do Maroka
 7. Rozporządzenie wspólne Ministra Rolnictwa i Rybołówstwa Morskiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych nr 287-09 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustanawiające nadzwyczajne środki działania w celu zwalczania chrząszcza ryjkowca atakującego palmy (Rhynchophorus ferrugineus)
 8. Wymagania importowe
 9. Przepisy dotyczące eksportu sadzonek truskawek i owoców jagodowych
  1. wersja polska
  2. wersja angielska
  3. wersja francuska

Powrót do listy