a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z

Japonia

Zgodnie z obowiązującymi w Japonii przepisami (Ustawa z dnia 30 czerwca 1950 roku o ochronie roślin), większość roślin i produktów roślinnych importowanych do Japonii podlega inspekcji importowej, przeprowadzanej przez oddziały Stacji Ochrony Roślin japońskiego Ministerstwa Rolnictwa (MAFF). Wyjątek stanowią produkty wysoko przetworzone typu: tarcica, meble z drewna, herbata, produkty puszkowane lub butelkowane, transportowane w zapieczętowanych kontenerach. Kontroli podlegają wszystkie rodzaje sadzonek, kwiatów ozdobnych i ciętych, roślin cebulowych, ziaren i nasion, warzyw i owoców, roślin strączkowych, roślin leczniczych, bali drewna oraz przypraw ziołowych i korzennych.

W przypadku roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku nr 1 japońskie służby fitosanitarne wymagają przeprowadzenia przedeksportowej kontroli zdrowotności w miejscu produkcji, pod kątem występowania organizmów kwarantannowych.

Zakazowi importu z Polski podlegają rośliny i produkty roślinne wymienione w załączniku nr 2.

Zgodnie z przedmiotową ustawą o ochronie roślin, organizmami kwarantannowymi w przypadku importu roślin i produktów roślinnych do Japonii są wszystkie organizmy, które nie zostały wymienione na liście organizmów niekwarantannowych (załącznik nr 3).

Wszystkie rośliny i produkty roślinne eksportowane do Japonii powinny być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne. Wzór świadectwa musi być zgodny z normami określonymi przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin (IPPC). Z obowiązku zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne zwolnione są przesyłki zawierające susz z ostryżu długiego (Curcuma longa) oraz eukomii wiązowatej (Eucommia ulmoides), a także suszone migdały, orzechy nerkowca, makadamii, orzechy kokosowe, pistacjowe, perskie oraz ziarna pieprzu.

 

Oprócz świadectwa fitosanitarnego (gdy jest ono wymagane), wwożonym do Japonii roślinom i produktom roślinnym powinny towarzyszyć następujące dokumenty:

  • list przewozowy,
  • faktura,
  • wykaz materiałów użytych do opakowania przesyłki,
  • inne dokumenty potrzebne według procedur importowych.

 

Importer zobowiązany jest przesłać do odpowiedniego oddziału Stacji Ochrony Roślin wniosek o kontrolę importową, najpóźniej na 7 dni przed planowaną dostawą towaru.

W przypadku, gdy podczas inspekcji importowej zostanie wykryty organizm kwarantannowy, dany produkt poddany jest utylizacji lub, po poddaniu zabiegowi dezynfekcji i zabezpieczeniu, może być dopuszczony do wwozu na teren Japonii.

 

Dostępne regulacje dot. importu do Japonii:

  1. Znowelizowana ustawa o ochronie roślin
  2. Środki fitosanitarne w celu zmniejszenia ryzyka wprowadzenia Candidatus Liberibacter solanacearum - import marchwii (nasiona i sadzonki) oraz selera (sadzonki)
  3. Środki fitosanitarne w celu zmniejszenia ryzyka wprowadzenia Xylella fastidiosa - import roślin żywicielskich
  4. Wymagania fitosanitarne przy imporcie do Japonii: https://www.maff.go.jp/pps/j/information/language_top.html

 


Powrót do listy