a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

Federacja Rosyjska

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1

Przepisy Federacji Rosyjskiej (z dnia 8 lutego 2018 r.) dot. kontroli realizowanych w miejsca produkcji przed dopuszczeniem wwozu do Federacji Rosyjskiej materiałów rozmnożeniowych (jak to wskazano „w celu wykorzystania do zasiewów i nasadzeń”)
- wersja polska
- wersja rosyjska

18.09.2017
2
 1. Pismo Federacji Rosyjskiej, informujące o wprowadzeniu ograniczeń w obrocie od dnia 1 lipca 2013 r. - tekst rosyjski
 2. Pismo Federacji Rosyjskiej, informujące o wprowadzeniu ograniczeń w obrocie od dnia 1 lipca 2013 r. - tłumaczenie
 3. Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie odstępstw od zakazu z dnia 1 lipca 2013 r. (dodatkowa deklaracja dla materiału szkółkarskiego)
 4. Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie odstępstw od zakazu z dnia 1 lipca 2013 r. (dodatkowa deklaracja dla materiału szkółkarskiego) - tłumaczenie
 5. Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie dodatkowa deklaracja dla materiału szkółkarskiego z dnia 11 września 2013 r.
 6. Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie dodatkowa deklaracja dla materiału szkółkarskiego z dnia 11 września 2013 r. - tłumaczenie
 7. Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie odstępstw od zakazu dla roślin spod osłon
 8. Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie odstępstw od zakazu dla roślin spod osłon - tłumaczenie
  1. Zakaz importu sadzeniaków ziemniaka, wersja rosyjska
 9. Zakaz importu sadzeniaków ziemniaka, wersja polska
 10. Zakaz importu - materiał rozmnożeniowy, ziemniaki - wersja rosyjska
 11. Zakaz importu - materiał rozmnożeniowy, ziemniaki - wersja polska
 12. Dodatkowa lista organizmów kwarantannowych
-
3

Warunki przewozów tranzytowych przez terytorium Federacji Rosyjskiej z użyciem elektronicznych plomb nawigacyjnych i wykaz przejść granicznych gdzie taki tranzyt może się odbywać:

 

1. Wytyczne dla przewoźników: „Wymagania w zakresie tranzytu towarów objętych sankcjami przez terytorium Rosji do krajów trzecich z wykorzystaniem plomb elektronicznych z modułem nawigacyjnym”

 

2. Wykaz przejść granicznych na granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, przejść stałych i mobilnych oraz przejść na stacjach kolejowych

15.06.2021
4 Informacje o ograniczeniach w imporcie do FR, z odniesieniem do poszczególnych państw (w tym Polski) 15.06.2021
5

Ustawa federalna nr 206-FZ z dnia 21.07.2014 r. „O kwarantannie roślin” (wersja rosyjska)

14.12.2022

 

Prosimy o zapoznanie się również z przepisami fitosanitarnymi dostępnymi w zakładce EAUG - Euroazjatycka Unia Gospodarcza.


Powrót do listy