a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z

Chile

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1

Przepisy w sprawie importowanego materiału roślinnego podlegającego kwarantannie przy wjeździe na terytorium Chile

-
2

Kategorie ryzyka fitosanitarnego

-
3

Rezolucja nr 3.080

-
4

Zmiany do Rezolucji nr 3.080

-
5

Wymagania dla nasion zbóż

-
6

Rozporządzenie - kategoryzacja produktów według ryzyka związanego z agrofagami i uchylenie rozporządzenia nr 3.801 z 1998 r.

-
7

Uchwała regulująca warunki importu elementów wykonanych z drewna do Chile
- wersja polska

- wersja hiszpańska

05.07.2017

8

Nowe wymagania dla importowanych nasion kukurydzy

Od 15.12. br. 15 grudnia br , dla kukurydzy (Zea mays L) nowe wymagania dotyczą High Plains Virus (HPV) i Wheat Streak Mosaic Virus (WSMV) w związku z wykryciami w przesyłkach tych wirusów, które są organizmami kwarantannowymi dla Chile.

Rezolucje SAG (dw. w załączeniu) zobowiązują eksportujące kraje do podjęcia środków fitosanitarnych do zapewnienia, że przesyłki nasion kukurydzy wjeżdżają do Chile wolne od wirusów wskazanych powyżej. W związku z tym wymagana jest dla takich przesyłek deklaracja dodatkowa w sf:  ‘The consignment is free from High Plains viruses (HPV) and Wheat streak mosaic virus (WSMV), in accordance with plant-health measures taken at source’’.

wersja hiszpańska

wersja angielska

21.12.2022

 

 


Powrót do listy