a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

Bośnia i Hercegowina

 

 

 

 

Zgodnie z informacją przekazana przez służbę ochrony roślin Bośni i Hercegowiny, kraj ten zaimplementował przepisy zgodne z Dyrektywą Rady 2000/29/EC. Dodatkowe deklaracje, zamieszczane w świadectwach fitosanitarnych wystawionych na rośliny, produkty roślinne i przedmioty przeznaczone do tego kraju, muszą być zgodne z zapisami załącznika IV część A sekcja I do ww. Dyrektywy.

 

Wykaz towarów, które w przypadku eksportu do Bośni i Hercegowiny muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, jest zgodny z załącznikiem V część B do Dyrektywy Rady 2000/29/EC.

 

Wykaz organizmów szkodliwych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów regulowanych na podstawie dziennika ustaw BiH, Official Gazette of BiH 23/03

 


Powrót do listy