01 Kwietnia 2019

Jak założyć konto w systemie TRACES

System TRACES dostępny jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

 

 Jeśli jesteś importerem:

  1. Załóż konto EU Login – jak to zrobić opisano w dołączonej poniżej instrukcji - Instrukcja zakładania konta EU Login. 
  2. Następnie załóż konto w TRACES NT jako podmiot wybierając rolę „Unijne podmioty profesjonalne inne, niż zarejestrowane w UE” (EU professional operators other than EU registered professional operators). Importerem zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być tylko podmiot zarejestrowany w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych (URPP) – jeśli nie dokonałeś rejestracji, skontaktuj się z właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN). Podmiotom zarejestrowanym w URPP, WIORiN może nadać w systemie TRACES NT rolę podmiotu zarejestrowanego (EU registered professional operators – EURPO). Tylko użytkownicy kont z taką rolą mogą w pełni korzystać z funkcji systemu TRACES NT.
  3.  
  • Jeżeli jesteś importerem i nie chcesz sam składać wniosków i pracować w systemie TRACES – nie musisz robić nic więcej. 
  • Jeżeli jesteś importerem i chcesz samodzielnie składać wnioski o przeprowadzenie kontroli granicznej poprzez system TRACES – dodaj do konta nową rolę ,,Odpowiedzialnego za przesyłkę” (Responsible for the load). 
  • Jeżeli jesteś Agencją Celną, Spedytorem lub innym podmiotem, który świadczy usługi na rzecz importerów, a więc będziesz na rzecz importerów składał wnioski w systemie TRACES i wypełniał dokumenty CHED-PP, załóż konto jako ,,Odpowiedzialny za przesyłkę” (Responsible for the load). 

 

Jeśli jesteś eksporterem:

  1. Załóż konto EU Login – jak to zrobić opisano w dołączonej poniżej instrukcji - Instrukcja zakładania konta EU Login. 
  2. Następnie załóż konto w TRACES NT jako podmiot wybierając rolę „Unijne podmioty profesjonalne inne, niż zarejestrowane w UE” (EU professional operators other than EU registered professional operators). Eksporterem zgodnie z obowiązującymi przepisami, może być tylko podmiot zarejestrowany w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych (URPP) – jeśli nie dokonałeś rejestracji, skontaktuj się z właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN). Podmiotom zarejestrowanym w URPP, WIORiN może nadać w systemie TRACES NT rolę podmiotu zarejestrowanego (EU registered professional operators – EURPO). Tylko użytkownicy kont z taką rolą mogą w pełni korzystać z funkcji systemu TRACES NT.
  3. Złóż wniosek o wydanie elektronicznego świadectwa fitosanitarnego wypełniając pierwszą część dokumentu PHYTO. Więcej informacji jak to zrobić znajdziesz w instrukcji - Instrukcja obsługi modułu fitosanitarnych świadectw eksportowych (FITO na export).

Pliki do pobrania

Instrukcja zakładania konta EU Login (wersja polska)
Instrukcja zakładania konta EU Login (english version)