01 Kwietnia 2019

Jak założyć konto w systemie TRACES

​Aby założyć konto w systemie TRACES, należy:

 

  1. Założyć konto w ECAS (European Commission Authorization System): https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
  2. W systemie TRACES-NT złożyć prośbę o dostęp dla nowego użytkownika:  https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

 

Instrukcje jak wykonać powyższe czynności zamieszczone zostały na dole tej strony. 

 

Podczas rejestracji w systemie TRACES-NT, podmiot może wybrać dwa rodzaje ról:

  1. "Zakład produkujący rośliny” (eng. „Plant establishment”) – jest to rola, jaką należy wybrać, jeżeli rejestrujący się jest: importerem, eksporterem lub miejscem przeznaczenia przesyłki. Użytkownik, któremu nadana jest rola „zakładu produkującego rośliny”, nie może wypełnić dokumentu CHED-PP, może jednak być wskazany w jego pierwszej części.
  2. Odpowiedzialny za przesyłkę” (eng. „responsible for the consingment” RFC) – jest to rola, jaką należy wybrać, aby móc wypełniać lub edytować pierwszą część dokumentu CHED-PP, status podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę musi zostać potwierdzony przez właściwą jednostkę PIORiN (Wojewódzkiego Inspektora właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). W przepisach rozporządzenia, jako osobę odpowiedzialną za przesyłkę określa się podmiot/osobę, która w momencie przebywania przesyłki w punkcie kontroli granicznej oraz w trakcie granicznej kontroli, jest upoważniona/uprawniona do składania deklaracji odnoszących się do przesyłki z upoważnienia importera (np. agent celny).


Każdy, kto rejestruje się w systemie TRACES-NT jako „zakład produkujący rośliny”, może nadać sobie również rolę „odpowiedzialnego za przesyłkę” i samodzielnie wypełniać właściwą część dokumentu CHED-PP.

 

Pliki do pobrania

Instrukcja zakładania konta w ECAS
Instrukcja uzyskania dostępu do systemu TRACES