02 Kwietnia 2019

Instrukcje i poradniki dotyczące pracy w systemie TRACES

Instrukcje i poradniki

 

 1. Instrukcja przygotowana przez Komisję Europejską dot. pracy w systemie TRACES, maj 2021 r.,
  1. wersja angielska: pobierz instrukcje
  2. wersja polska: pobierz instrukcje
 2. Zarządzanie użytkownikami w systemie TRACES
 3. Informacje na temat pracy w systemie TRACES zamieszone na stronach Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/L_CHED-PP/Intro.htm
 4. Informacje o nowej sekcji w TRACES - Plant Health
 5. Aktualizacja zasad posługiwania się pieczęciami i podpisami elektronicznymi w TRACES NT przy wystawianiu dokumentów CHED - instrukcja kwiecień 2021
 6. TRACES NT - Podręcznik obsługi modułu fitosanitarnych świadectw eksportowych (FITO na export) Lipiec 2021 r.
 7. TRACES NT - Podręcznik użytkownika CHED-PP 2022
 8. Zmiany w systemie Traces- uwagi do wydania V.6.6.0- wersja polska (listopad 2022)
 9. Zmiany w systemie Traces- uwagi do wydania V.6.6.0- wersja angielska (listopad 2022)

 

Materiały video

 

 1. Filmy prezentujące sposób pracy z dokumentami CHED-PP: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/L_CHED-PP/Videos.htm