Jak uzyskać wymagania fitosanitarne krajów trzecich

Jeżeli są Państwo zainteresowani eksportem danego towaru do państw trzecich - a więc państw nie będących członkami Unii Europejskiej, należy pamiętać, że istotne są wymagania kraju docelowego dla tego towaru.

Informację dotyczącą wymagań fitosanitarnych określonego kraju można znaleźć:

 

 1. Na stronie internetowej Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC)
  1. proszę wejść na stronę www.ippc.int
  2. wybrać z listy interesujący kraj
  3. wybrać zakładkę Basic Reporting.
    
 2. Na stronach Komisji Europejskiej - na portalu Access2Markets.
   
 3. Na stronie internetowej Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO)
  1. proszę wejść na stronę www.eppo.int
  2. wybrać Quick links (na dole strony)
  3. następnie EPPO members
  4. z listy Choose a country, należy wybrać szukany kraj.
    
 4. Ponadto, wykaz przepisów państw trzecich - dostępny jest także na naszej stronie. UWAGA! Przepisy tutaj zamieszczone strona Polska otrzymała od państw trzecich lub sama zdobyła z innych źródeł. Nie możemy jednak zagwarantować, że w każdym przypadku są one aktualne.
   
 5. Jeżeli przepisy szukanego kraju nie są dostępne w żadnym z powyżej wymienionych źródeł, należy podjąć działania poprzez importera towaru, który powinien zgłosić się do służb fitosanitarnych z zapytaniem o wymagania importowe tego kraju dla importowanego towaru.
   
 6. W przypadku, gdy przepisy interesującego Państwa kraju nadal nie są dostępne, wówczas proszę skontaktować się z właściwym Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa - z Działem Nadzoru Fitosanitarnego przesyłając swoje zapytanie pocztą elektroniczną, tradycyjną lub telefonicznie. Dane adresowe WIORiN dostępne są tutaj.