02 Kwietnia 2024

Warunki fitosanitarne importu do Unii Europejskiej (UE) maszyn i pojazdów, które były używane do celów rolniczych lub leśnych


Warunki fitosanitarne importu do Unii Europejskiej (UE) maszyn i pojazdów, które były używane do celów rolniczych lub leśnych
Więcej
25 Lutego 2020

Ogólne wymagania importowe


Opis wymagań jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było wprowadzenie materiałów roślinnych na teren Unii Europejskiej.
Więcej
25 Lutego 2020

Wykaz towarów podlegających regulacjom przy imporcie do UE


Wykaz towarów, które objęte są regulacjami w zakresie ich importu do Unii Europejskiej
Więcej
17 Sierpnia 2021

Sprowadzasz do Polski rośliny spoza Unii Europejskiej – poznaj zasady importu


Import spoza Unii Europejskiej roślin z nieznanych lub niepewnych źródeł, bez wymaganych dokumentów i kontroli może być przyczyną wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej niewystępujących dotychczas w UE organizmów szkodliwych.
Więcej
25 Lutego 2020

Wykaz punktów kontroli granicznej


Wykaz miejsc, w których przeprowadzane są fitosanitarne kontrole graniczne
Więcej
25 Lutego 2020

System TRACES


System informatyczny do obsługi przesyłek granicznych - obowiązkowy od dnia 14 grudnia 2019 r. Towary, które podlegają obowiązkowi granicznej kontroli fitosanitarnej muszą zostać zgłoszone przez ten system.
Więcej
31 Grudnia 2022

Ulotki informacyjne


Ulotki dotyczące podstawowych informacji w zakresie zasad importu do UE po dniu 14 grudnia 2019 r.
Więcej
25 Lutego 2020

Informacja dla podróżnych


Wracając z podróży, np. z wakacji - czy można dowolnie przywozić towary pochodzenia roślinnego?
Więcej