Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Brexit - ważne informacje

Informacja dla podmiotów na temat konsekwencji prawnych wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowana przez organy UE


Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (dalej „Zjednoczone Królestwo”) złożyło w dniu 29 marca 2017 r. notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, zgodnie z Artykułem 50 Traktatu o Unii Europejskiej (BREXIT). Oznacza to, że jeśli ratyfikowana umowa wyjścia nie ustali innej daty, całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestaje obowiązywać w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, od 30 marca 2019 r., od godz. 00:00 (czasu środkowoeuropejskiego) („data wystąpienia”). Zjednoczone Królestwo stanie się wówczas „państwem trzecim” dla państw członkowskich UE.


Przygotowanie do wystąpienia leży nie tylko w gestii unijnych i krajowych władz, lecz dotyczy również podmiotów prywatnych.


Ze względu na liczne wątpliwości, w szczególności w odniesieniu do treści ewentualnej umowy wyjścia, przypomina się podmiotom o prawnych konsekwencjach, które powinny być wzięte pod uwagę po tym, jak Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim.


Komisja Europejska opracowała w języku angielskim noty informacyjne dla podmiotów dotyczące brexitu, m. in. w zakresie zdrowia roślin - https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_plant_health.pdf, środków ochrony roślin: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/notice_brexit_pesticides.pdf oraz materiału rozmnożeniowego: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_reproductive_material_en.pdf.

Komisja Europejska publikuje wszystkie informacje w języku angielskim na portalu: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en


Dodatkowo Rada Unii Europejskiej publikuje informacje w języku polskim dotyczące kalendarium negocjacji pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem pod linkiem: http://www.consilium.europa.eu/pl/topics/brexit/

Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało broszurę pt. „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca”, przygotowaną przez MSZ w porozumieniu z innymi resortami, przede wszystkim z resortem przedsiębiorczości i technologii.

Broszura ta przedstawia szczegółowy zakres pytań, na które powinni odpowiedzieć sobie przedsiębiorcy. Broszura ma celu wsparcie przedsiębiorców w zidentyfikowaniu potencjalnych utrudnień, a tym samym dostosowania modelu biznesowego do nowych okoliczności.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronach MSZ pod tym linkiem.

Pliki do pobrania

Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca
Zgłoś błąd