Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Referencyjne Laboratorium Nasienne

Referencyjne Laboratorium Nasienne

ul. Grunwaldzka 250 B,

60-166 Poznań

email: 

 

Kierownik laboratorium: Irena Gera

tel.: 607 334 442

 

Biuro RLN

tel. 538 621 667

tel. 734 116 132

Przyjmowanie prób RLN tel. 538 624 001

 

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne

ul. Żwirki i Wigury 73

87-100 Toruń

 

p.o. Kierownika Laboratorium: Justyna Pięcińska

 

email: 

email: 

tel. 56 623‑56‑98

tel. 56 639‑11‑10

 

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne (RLF) jako krajowe laboratorium referencyjne w obszarze zdrowia roślin zapewnia koordynację oraz nadzór nad działalnością Oddziałów Centralnego Laboratorium w zakresie diagnostyki objętych przepisami prawa bakterii, grzybów, wirusów, nicieni i owadów szkodliwych dla roślin.  Sprawuje nadzór metodyczny nad laboratoriami urzędowymi w zakresie prawidłowości wykonywania badań, jest organizatorem badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla tych laboratoriów. RLF stanowi również zaplecze doradcze i dydaktyczne dla pracowników Inspekcji. W przypadku pierwszych wykryć agrofagów to właśnie  RLF je potwierdza, w przypadku odwołań to tu odbywa się weryfikacja wyników. RLF aktywnie współpracuje z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej we wszystkich obszarach swojej działalności diagnostycznej, uczestnicząc w szkoleniach, badaniach biegłości i badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez te instytucje. Wszystkie powyższe działania maja na celu zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług, a  przede wszystkim rzetelności  i wiarygodności wyników uzyskiwanych we wszystkich urzędowych laboratoriach fitosanitarnych.

Zgłoś błąd