Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Struktura organizacyjna Centralnego Laboratorium

Począwszy od 4 stycznia 2021 roku badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na obecność agrofagów oraz ocena nasion będą przeprowadzane w laboratoriach, wchodzących w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

W skład Centralnego Laboratorium wchodzą:

  1. Zespół ds. Organizacji Badań i Administracji
  2. Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne
  3. Referencyjne Laboratorium Nasienne
  4. Laboratorium Badania GMO
  5. Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
  6. Oddziały Centralnego Laboratorium

 

Dane kontaktowe i zakres badań poszczególnych jednostek dostępny jest w menu po lewej stronie. 

Centralne Laboratorium w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń


tel. 56 623-56-98
tel. 56 639-11-10
fax 56 639-11-11

 

Sylwia Jurkiewicz

Dyrektor

tel. 56 623-56-49

tel. 56 639-11-10 wew. 21

 

Anna Kołodziejska

Zastępca Dyrektora

tel. 56 639-11-13

 

ZESPÓŁ DS. ORGANIZACJI BADAŃ I ADMINISTRACJI

Koordynacja działań Centralnego Laboratorium  w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych  w tym zarządzania majątkiem

Emilia Osiecka

tel. 56 623-56-98
tel. 56 639-11-10 wew. 22

 

Anna Łukowska
tel. 56 639-11-10
tel. 56 623-56-98
fax 56 639-11-11

 

Dorota Obiezierska
tel. 56 639-11-10
tel. 56 623-56-98
fax 56 639-11-11

 

Przemysław Komorowski
tel. 56 623-56-98

tel. 56 623-11-10 wew. 27
tel. kom. 783-912-330

 

Natalia Prządka

tel. 56 639-11-10 wew. 28

 
   

Stanowiska samodzielne

Janina Butrymowicz

tel. 56 639-11-10 wew. 30

 
Hanna Bagińska
tel. 56 623-56-98
tel. 56 623-11-10 wew. 26
 

Witold Karnkowski

tel. 56 639-11-10 wew. 31
 
REFERENCYJNE LABORATORIUM FITOSANITARNE

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne (RLF) jako krajowe laboratorium referencyjne w obszarze zdrowia roślin zapewnia koordynację oraz nadzór nad działalnością Oddziałów Centralnego Laboratorium w zakresie diagnostyki objętych przepisami prawa bakterii, grzybów, wirusów, nicieni i owadów szkodliwych dla roślin. Sprawuje nadzór metodyczny nad laboratoriami urzędowymi w zakresie prawidłowości wykonywania badań, jest organizatorem badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla tych laboratoriów. RLF stanowi również zaplecze doradcze i dydaktyczne dla pracowników Inspekcji. W przypadku pierwszych wykryć agrofagów to właśnie RLF je potwierdza, w przypadku odwołań to tu odbywa się weryfikacja wyników. RLF aktywnie współpracuje z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej we wszystkich obszarach swojej działalności diagnostycznej, uczestnicząc w szkoleniach, badaniach biegłości i badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez te instytucje. Wszystkie powyższe działania maja na celu zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług, a przede wszystkim rzetelności i wiarygodności wyników uzyskiwanych we wszystkich urzędowych laboratoriach fitosanitarnych

 

 
   

Pracownia nematologii, entomologii i herbologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność owadów i nicieni – szkodników roślin

Tomasz Konefał
tel. 56 639-11-16

 

Magda Rudzka
tel. 56 639-11-16

 

Pracownia wirusologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin

Justyna Pięcińska

tel. 56 639-11-12

 

Anna Rosińska

tel. 56 639-11-12

 

Agnieszka Mocka

tel. 56 639-11-12

 

Marek Woźny

tel. 56 639-11-12

 

Pracownia bakteriologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii – organizmów szkodliwych dla roślin

Anna Kołodziejska
tel. 56 639-11-13

 

Lucyna Bocian

tel. 56 639-11-13

 

Monika Zaremba

tel. 56 639-11-13

 

Anna Cymer

tel. 56 639-11-15

 

Paulina Orszewska
tel. 56 623-56-98

tel. 56 639-11-10 wew. 23

 

Pracownia mikologii

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych, szkodliwych dla roślin

Grażyna Szkuta
tel. 56 639-11-14

 

 

 

   

LABORATORIUM BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Prowadzenie badań materiału roślinnego na obecność pozostałości środków ochrony roślin

Magdalena Mądraszewska

tel. 56 639-11-18

 

Izabela Gonet
tel. 56 639-11-18

 

Alicja Hapke
tel. 56 639-11-18

 

Ewelina Kamińska

tel. 56 639-11-18

 

Ewelina Kaszkowiak
(w zastępstwie A. Pilińskiej)

tel. 56 639-11-18

 

 

 

LABORATORIUM BADANIA GMO

Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych

Monika Kordyla-Bronka

tel. 56 639-11-17

 

Ewa Hennig
tel. 56 639-11-17

 

Małgorzata Hornowska
tel. 56 639-11-10 wew. 20

 

Aleksandra Grodecka
tel. 56 639-11-10 wew. 20

 

Aleksandra Żywczak
tel. 56 639-11-10 wew. 20

 

Dominika Bogucka

(w zastępstwie A. Olszewskiej)

tel. 56 639-11-10 wew. 20

 

 

Zgłoś błąd