Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne

 

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne

ul. Żwirki i Wigury 73

87-100 Toruń

 

Kierownik Laboratorium: Justyna Pięcińska

tel. 734 116 174

 

email: 

email: 

tel. 56 623‑56‑98

tel. 56 639‑11‑10

 

 

Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne (RLF):

  • zapewnia koordynację oraz nadzór nad działalnością Oddziałów Centralnego Laboratorium w zakresie diagnostyki bakterii, wirusów, wiroidów i fitoplazm, grzybów, nicieni i owadów szkodliwych dla roślin, objętych przepisami prawa,
  • sprawuje nadzór metodyczny nad laboratoriami urzędowymi w zakresie prawidłowości wykonywania badań,
  • jest organizatorem badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla tych laboratoriów,
  • stanowi zaplecze doradcze i dydaktyczne dla pracowników Inspekcji.

 

RLF jest odpowiedzialne za potwierdzanie pierwszych przypadków wykrycia agrofagów oraz weryfikację wyników w przypadku odwołań. 

RLF aktywnie współpracuje z Laboratoriami Referencyjnymi Unii Europejskiej we wszystkich obszarach swojej działalności diagnostycznej, uczestnicząc w szkoleniach, badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez te instytucje.

Powyższe działania maja na celu zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług, a  przede wszystkim rzetelności i wiarygodności wyników uzyskiwanych we wszystkich urzędowych laboratoriach fitosanitarnych.

   
REFERENCYJNE LABORATORIUM FITOSANITARNE

Pracownia Nematologii, Entomologii i Herbologii

Prowadzenie analiz laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność owadów i nicieni szkodliwych dla roślin

Tomasz Konefał
tel. 56 639-11-16
 
Karolina Duda
tel. 56 639-11-15
 

Pracownia Wirusologii

Prowadzenie analiz laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm szkodliwych dla roślin

Anna Rosińska

tel. 56 639-11-12

 

Agnieszka Woźny

tel. 56 639-11-12

 

Pracownia Bakteriologii

Prowadzenie analiz laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii szkodliwych dla roślin

Lucyna Bocian

tel. 56 639-11-13

 

Monika Zaremba

tel. 56 639-11-13

 

Paulina Orszewska

tel. 56 639-11-10 wew. 23

 

Pracownia Mikologii

Prowadzenie analiz laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych szkodliwych dla roślin

Grażyna Szkuta
tel. 56 639-11-14
 
Laura Kalinowska
tel. 56 639-11-14
 

Pracownia Biologii Molekularnej

Prowadzenie analiz laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów technikami biologii molekularnej

Magda Browarska

tel. 56 639-11-10 wew. 29

 

Anna Cymer

tel. 56 639-11-10 wew. 29

 

Joanna Guenter

tel. 56 639-11-13

 

Natalia Prządka

tel. 56 639-11-10 wew. 29

 

Marek Woźny

tel. 56 639-11-10 wew. 29

 
Stanowisko ds. metodologii i analiz

Witold Karnkowski

tel. 56 639-11-10 wew. 31
 

 

Zgłoś błąd