Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Informacje ogólne

Schemat organizacyjny Centralnego Laboratorium Oddziały Centralnego Laboratorium

  

Centralne Laboratorium jest komórką organizacyjną Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Centralne Laboratorium wykonuje badania w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym:

  • wykrywania obecności i identyfikacji organizmów szkodliwych dla roślin w materiale roślinnym, glebie i wodzie,
  • wykrywania pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym,
  • wykrywania i oznaczania ilościowego modyfikacji genetycznych,
  • i oceny materiału siewnego.

 

W strukturze Centralnego Laboratorium funkcjonują:

- Referencyjne Laboratorium Fitosanitarne,

- Referencyjne Laboratorium Nasienne,

- Laboratorium Badania GMO,

- Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin,

- Oddziały Centralnego Laboratorium.

 

Obsługą administracyjną laboratoriów zajmuje się Wydział ds. Organizacji Badań i Administracji.

 

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe do poszczególnych jednostek organizacyjnych Centralnego Laboratorium znajdują się w menu po lewej stronie, w zakładce Centralne Laboratorium

 

Aktualne wzory formularzy, w tym wnioski, zlecenia i zapotrzebowania na wykonanie badań laboratoryjnych znajdują się w menu po lewej stronie, w zakładce Materiały do pobrania.

 

Próbki pobrane w ramach kontroli urzędowych powinny być dostarczane do wskazanego Oddziału Centralnego Laboratorium. Dane do kontaktu z poszczególnymi Oddziałami Centralnego Laboratorium są dostępne w menu po lewej stronie, w zakładce Oddziały Centralnego Laboratorium.

 

Podmioty zainteresowane zleceniem usługi badania uprzejmie prosimy o kontakt z wybranym laboratorium w celu ustalenia szczegółów. Zakres badań poszczególnych jednostek Centralnego Laboratorium, ze wskazaniem metod akredytowanych, znajduje się w zakładkach Zakres badań i Akredytacja

Zgłoś błąd