Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Informacje ogólne

     

 

 

Począwszy od 4 stycznia 2021 roku badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na obecność agrofagów oraz ocena nasion będą przeprowadzane w laboratoriach, wchodzących w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Nowa struktura dostępna jest na stronie Struktura Laboratoriów.

 

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej na stronie Inspekcji w zakładce Działalność Laboratoryjna - Dokumenty do pobrania zostaną zamieszczone aktualne wnioski, zlecenia i zapotrzebowania na badania laboratoryjne.

Jednocześnie informujemy, że próbki pobrane w ramach kontroli urzędowych powinny być dostarczane do najbliższego dla miejsca pobrania Oddziału Centralnego Laboratorium.

 

W przypadku podmiotów, które mają zamiar zlecić badanie w ramach usługi, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centralnym Laboratorium, które wskaże laboratorium, do którego należy dostarczyć próbkę.

Zgłoś błąd