Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.32.2015). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
  ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP                                               897-16-70-405

REGON                                        932791158

WWW:                                         www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:                                         

telefon:                                         071/ 371-84-35                         fax: 071/ 371-84-32

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym i specyfikacji cenowej (załącznik nr 1 oraz 1A).

 

 1. Termin składania ofert:     06.03.2015 r. do godz. 14:00
   
 2. Termin realizacji zamówienia :     na podstawie składanych zamówień sukcesywnie do 31.12.2015 roku

 

 1. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:, Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35 wewn. 39, Joanna Witek tel. 71/371-84-35 wewn. 31

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:

  Wypełnione i podpisane przez Oferenta formularz ofertowy  oraz specyfikację cenową  (zał. nr 1 oraz zał. nr 1A )  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat - parter pok. nr 2)

 

 1. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena – minimalizacja

 

 1. Istotne inne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf). Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą zawierającą istotne warunki określone w formularzu ofertowym. Wzór  umowy zawiera Załącznik nr 2.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów biurowych niż wymienione)  w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-02-27
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-02-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-02-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-02-27
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Zmiana Ogłoszenia

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert w załączeniu Data:
opublikował:
2015-02-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-03-03
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty w załączeniu Data:
opublikował:
2015-03-03
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-03-10
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 27.02.2015 11:57
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.07.2015 11:06
Sprawdź historię zmian