Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin wrocław

e-mail :
fax: 71 371-84-32

 

Jolanta Mazur
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 71 371-84-36
tel. 506-399-453

 

Magdalena Gęsior
Starszy specjalista

tel. 71 371-84-36

Aleksandra Szczepańska
Starszy specjalista

tel. 71 371-84-36

Aleksandra Miazga
Inspektor

tel. 71 371-84-36

Daria Zimny
Inspektor

tel. 71 371-84-36

 

Zadania realizowane przez dział

 1. Organizowanie i nadzorowanie oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego

 2. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

  1. upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego

  2. akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego

 3. Nadzór i kontrola pracy upoważnionych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego

 4. Dokonywanie oceny materiału siewnego i pobieranie prób materiału siewnego do oceny

 5. Nadzór i kontrola oceny cech zewnętrznych materiału siewnego

 6. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym

 7. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie.

 8. Nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa

 9. Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości

 10. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

  1. upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego,

  2. decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego,

  3. zakazów wprowadzenia do obrotu i nakazów wyłączenia z obrotu materiału siewnego,

  4. decyzji o opłacie sankcyjnej, wniosków o ukaranie. Kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich

 11. Wydawanie decyzji w sprawie upoważnień do wypełniania etykiet urzędowych

 12. Dokonywanie obciążeń lub ich kontrola za ocenę polową plantacji nasiennych, materiału szkółkarskiego, ocenę cech zewnętrznych, pobieranie prób z materiału siewnego.

 13. Sporządzanie informacji o obrocie materiału siewnego i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie. Kontrola wykorzystanych etykiet, paszportów i plomb do materiału siewnego i szkółkarskiego.

 14. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

 15. Współpraca z komórkami organizacyjnymi inspektoratu oraz nadzór nad delegaturami i oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora

Zgłoś błąd