Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział administracyjny - wiorin wrocław

e-mail :
fax: 71 371-84-32

 

Anna Maciołek
Kierownik Działu Administracyjnego

tel. 71 371-84-35 wew. 39
tel.  508 568 489

Ewa Rozbrojová Zaremba

Specjalista

tel. 71 371-84-35 wew. 31

Katarzyna Staroń

Referent

 

tel. 71 371-84-35 wew. 31

 

 

Zadania realizowane przez dział

  1. administrowanie środkami trwałymi i pozostałymi środkami (wyposażenie) WIORiN we Wrocławiu
  2. nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektów i majątku  przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami jak również prawidłowa eksploatacja maszyn, urządzeń i środków transportu oraz utrzymywaniem porządku i czystości,
  3. prowadzenie spraw Wojewódzkiego Inspektoratu w odniesieniu do: zamówień publicznych, zamówień pieczęci urzędowych, druków podlegających ścisłemu zarachowaniu i innych druków, zaopatrywania w niezbędne środki do działalności i ich rozdział pomiędzy podległe komórki organizacyjne, obsługi narad i konferencji organizowanych przez Wojewódzki Inspektorat,
  4. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontów, organizowanie i zabezpieczanie ich realizacji oraz nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontami,
  5. opracowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,
  6. prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami transportu i łączności,
  7. prowadzenie spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego,
  8. prowadzenie całości zagadnień obrony cywilnej
  9. prowadzenie spraw dotyczących informacji niejawnych.
Zgłoś błąd