Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

REJESTRY I EWIDENCJE - WIORIN we Wrocławiu

   Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U z 2019 r, poz. 1900 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu prowadzi i udostępnia rejestry:

  • przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  • podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  • przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,
  • podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  • przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 568 z późn. zm.) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji:

  • przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
  • dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli,
  • rolników prowadzących obrót materiałem siewnym,

- po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektora.

Pliki do pobrania

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Beata Nużka
Data publikacji informacji: 27.08.2014 15:14
Data aktualizacji informacji: 27.05.2024 15:33
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd