01 Września 2023

Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Dziale Administracyjnym WIORiN we Wrocławiu

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana p. Katarzyna Staroń. Pani Katarzyna Staroń ukończyła Szkołę Policealną w zawodzie technik archiwista.  Test wiedzy merytorycznej napisała poprawnie. Prawidłowo odpowiadała na zadawane pytania i w ocenie komisji posiada odpowiedni zasób wiedzy i kompetencje do pracy na stanowisku referenta ds. administracyjnych w Dziale Administracyjnym WIORiN we Wrocławiu.


powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Monika Kobusińska
Data publikacji informacji: 01.09.2023 13:05
Sprawdź historię zmian