Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu dysponuje majątkiem trwałym według stanu na 31.12.2020 r. w wysokości 5.154.975,91 zł, w tym:

  1. Grunty - 639.819,55 zł
  2. Budynki i budowle - 4.272.540,46 zł
  3. Urządzenia techniczne i maszyny - 2.555,28 zł
  4. Środki transportu - 230.321,40 zł
  5. Inne środki trwałe - 9.739,22 zł
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 01.09.2014 12:30
Data aktualizacji informacji: 31.05.2021 15:04
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd