Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu dysponuje majątkiem trwałym według stanu na 31.12.2023 r. w wysokości 3 582 192,23 zł, w tym:

  1. Grunty – 498 960,73 zł
  2. Budynki i budowle –  2 803 786,45 zł
  3. Urządzenia techniczne i maszyny – 100 467,87 zł
  4. Środki transportu – 178 977,18 zł

Sprawozdania finansowe

Pliki do pobrania

Bilans WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (format PDF)
Informacja dodatkowa WIORiN we Wrocławiu sporządzona na dzień 31.12.2023 r. (format PDF)
Rachunek zysków i strat WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (format PDF)
Zestawienie zmian w funduszu WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2023 r. (format PDF)
Bilans WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2022 r.(format PDF)
Informacja dodatkowa WIORiN we Wrocławiu za 2022r. (format PDF)
Rachunek zysków i strat WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2022r. (format PDF)
Zestawienie zmian funduszu WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2022r. (format PDF)
Bilans WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2021r (format PDF)
Informacja dodatkowa WIORiN we Wrocławiu za 2021r. (format PDF)
Rachunek zysków i strat WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2021r. (format PDF)
Zestawienie zmian funduszu WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2021r. (format PDF)
Bilans WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2020r. (format PDF)
Informacja dodatkowa WIORiN we Wrocławiu za 2020r. (format PDF)
Rachunek zysków i strat WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2020r. (format PDF)
Zestawienie zmian funduszu WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2020r. (format PDF)
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Anna Łakomy
Data publikacji informacji: 01.09.2014 12:30
Data aktualizacji informacji: 09.05.2024 13:20
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd