Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu dysponuje majątkiem trwałym według stanu na 31.12.2021 r. w wysokości 3.515.647,51 zł, w tym:

  1. Grunty – 498.960,73 zł
  2. Budynki i budowle –  2.799.313,70 zł
  3. Urządzenia techniczne i maszyny – 19.734,27 zł
  4. Środki transportu – 197.638,81 zł

Sprawozdania finansowe

Pliki do pobrania

Bilans WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2021r (format PDF)
Informacja dodatkowa WIORiN we Wrocławiu za 2021r. (format PDF)
Rachunek zysków i strat WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2021r. (format PDF)
Zestawienie zmian funduszu WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2021r. (format PDF)
Bilans WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2020r. (format PDF)
Rachunek zysków i strat WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2020r. (format PDF)
Zestawienie zmian funduszu WIORiN we Wrocławiu sporządzony na dzień 31.12.2020r. (format PDF)
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji informacji: 01.09.2014 12:30
Data aktualizacji informacji: 09.06.2022 12:15
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd