Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Nowe wzory wniosków

  • o wpis / aktualizację wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
  • zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli

Pliki do pobrania

Wniosek - część główna
Załącznik A do wniosku (dane w zakresie spraw fitosanitarnych)
Załącznik B do wniosku (dane w zakresie spraw nasiennych)
Załącznik do wniosku "Typy towaru, rodzina, rodzaj lub gatunek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów"

Druki dotyczące działu nadzoru nasiennego

Wniosek o pobranie prób ISTA
Wniosek / Zlecenie oceny laboratoryjnej próbek materiału siewnego / nasion w celu wystawienia świadectwa ISTA

Pliki do pobrania

Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
Wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego (wersja edytowalna)
Upoważnienie hodowcy do złożenia wniosku o dokonanie oceny polowej
Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny polowej
Wniosek o dokonanie oceny polowej plantacji truskawek
Wniosek o dokonanie oceny plantacji jednorocznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o odpłatne wydanie etykiet/paszportów roślin dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego
Wniosek o odpłatne wydanie etykiet/paszportów roślin dla sadzeniaków ziemniaka
Wniosek o pobranie prób materiału siewnego.
Wniosek o wydanie niezadrukowanych etykiet do materiału siewnego
Wniosek o wydanie etykiet urzędowych do materiału siewnego dla partii nasion
Wniosek o wydanie etykiet OECD
Dokument towarzyszący dla materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie (szare etykiety urzędowe rolnicze)
Wniosek o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału do reprodukcji roślin
Informacja o ilości zaimportowanego materiału siewnego z państw trzecich
Informacja o obrocie materiałem siewnym
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym kategorii standard własnych odmian

Druki dotyczące działu nadzoru fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie paszportów roślin
Zlecenie na przeprowadzenie kontroli
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego

Druki dotyczące działu ochrony roślin i nawozów

Pliki do pobrania

Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wniosek podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, prowadzącego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Druki inne

Pliki do pobrania

Kwestionariusz osoby ubiegajcej się o zatrudnienie
Wniosek o przyznanie paczki świątecznej dla emeryta ( z ZFŚS) na 2024r. należy składać do 30 września 2024r
Zgłoś błąd