03 Stycznia 2022

Zmiany w przepisach dla producentów upoważnionych do wydawania paszportów roślin Drukuj

Z dniem 31 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)2020/1770 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów i gatunków roślin przeznaczonych do sadzenia, które nie są zwolnione z wymogu dotyczącego kodu identyfikacyjnego w paszportach roślin na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (...). W związku z powyższym od 31.12.2021 r.  podmioty upoważnione do wydawania paszportów roślin dla rodzajów i gatunków:   Cytrus Coffea  Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis i Solanum tuberosum są zobowiązane do wpisywania kodu identyfikacyjnego w poz. C na wydawanych paszportach roślin.


lista aktualności