09 Grudnia 2021

Wizyta w Rolno-spożywczym rynku hurtowym „Targpiast” Drukuj

W dniu 7 grudnia br. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa p. Bernadety Kucharskiej z Zarządem Targpiast Sp. z o.o., która jest ponadregionalnym rolno-spożywczym rynkiem hurtowym, zaopatrującym Wrocław i Dolny Śląsk, a także podmioty z sąsiednich krajów UE w świeże warzywa i owoce, w tym ziemniaki.

Głównym celem spotkania były ustalenia w zakresie zintensyfikowania działań informacyjnych mających na celu podniesie świadomości sprzedawców warzyw w zakresie wymagań obowiązujących przy wywozie polskich ziemniaków do innych państw UE, w tym w szczególności do Republiki Czeskiej.

Podczas spotkania poinformowano Zarząd m.in. o tym, że aby wywozić ziemniaki na teren innych krajów unijnych niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie stwierdzono występowania bakterii Clavibacter sepedonicus.


lista aktualności