02 Lutego 2024

Sezon szkoleń dla rolników w pełni Drukuj

Okres zimowy jest czasem, kiedy rolnicy nieobciążeni pracami polowymi mogą skorzystać ze szkoleń z tematyki rolniczej. Jest to czas, w którym organizuje się najwięcej szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Szkolenia takie umożliwiają uzyskanie uprawnień do stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych, świadczenia usług doradztwa w zakresie środków ochrony roślin, czy prowadzenia upraw w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Poza tym szkolenia te służą upowszechnianiu wiedzy oraz przekazywaniu aktualnych informacji związanych z ochroną roślin, co ma wpływ na późniejsze zachowania użytkowników przy stosowaniu środków ochrony roślin, a w konsekwencji przekłada się to na produkcję bezpiecznej żywności.

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin dzielimy na podstawowe, dla osób które będą w nim uczestniczyć po raz pierwszy i uzupełniające, dla osób które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe. Uczestnik szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskuje zaświadczenie ważne przez okres 5 lat w jednym z następujących zakresów:

  1. integrowana produkcja roślin;
  2. doradztwo dotyczące środków ochrony roślin
  3. stosowanie środków ochrony roślin:
  • sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,
  • sprzętem agrolotniczym,
  • metodą fumigacji,
  • sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie.

Programy szkoleń uwzględniają m. in. zagadnienia dotyczące ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym ograniczenia ryzyka dla środowiska wodnego, jak również dla organizmów pożytecznych (w tym zapylaczy).


lista aktualności